Πρακτική άσκηση φοιτητών

Οι σπουδαστές του CMP SPORTS SCHOOL στο τομέα του Personal Training, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, πραγματοποιούν τα μαθήματα τους σε πλήρως εξοπλισμένα γυμναστήρια.
Τα μαθήματα γίνονται από την καθηγήτρια κα. Ακριβή Κόλλια υπό την επίβλεψη του επικεφαλής του τομέα κ. Κώστα Ντάκουλα. Στο CMP SPORTS SCHOOL πιστεύουμε ότι η θεωρία σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, δίνουν την δυνατότητα στους σπουδαστές μας να κατανοήσουν πλήρως το αντικείμενο των σπουδών τους και τον μελλοντικό επαγγελματικό τους στίβο.


CMP SPORTS SCHOOL : ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *