Εκπαιδευτικό Δυναμικό

Διαμαντόπουλος Παντελής

Διευθυντής Τμήματος Δημοσιογραφίας

Μάνος Σταραμόπουλος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

Γεωργακόπουλος Σταύρος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

Καβαλιεράτος Σπύρος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

Αποστόλης Λάμπος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

Ευάγγελος Μίχος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

Σούτος Χρήστος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

Δημήτρης Αποσκίτης

Διευθυντής Σπουδών CMP Sports School

Διαμαντόπουλος 4

Διαμαντόπουλος Παντελής

Διευθυντής Σπουδών

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2

Γεωργακόπουλος Σταύρος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ 7

Καβαλιεράτος Σπύρος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

ΛΑΜΠΟΣ 2

Αποστόλης Λάμπος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

ΜΙΧΟΣ 1

Ευάγγελος Μίχος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

ΣΟΥΤΟΣ 3

Σούτος Χρήστος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

ΣΤΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 4

Μάνος Σταραμόπουλος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας