Εκπαιδευτικό Δυναμικό

Δημήτρης Αποσκίτης

Διευθυντής Σπουδών CMP Sports School

Διαμαντόπουλος Παντελής

Διευθυντής Τμήματος Δημοσιογραφίας

Γεωργακόπουλος Σταύρος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

Καβαλιεράτος Σπύρος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

Αποστόλης Λάμπος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

Ευάγγελος Μίχος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

Σούτος Χρήστος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

Μάνος Σταραμόπουλος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

Δημήτρης Αποσκίτης

Διευθυντής Σπουδών CMP Sports School

Διαμαντόπουλος 4

Διαμαντόπουλος Παντελής

Διευθυντής Σπουδών

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2

Γεωργακόπουλος Σταύρος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ 7

Καβαλιεράτος Σπύρος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

ΛΑΜΠΟΣ 2

Αποστόλης Λάμπος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

ΜΙΧΟΣ 1

Ευάγγελος Μίχος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

ΣΟΥΤΟΣ 3

Σούτος Χρήστος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας

ΣΤΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 4

Μάνος Σταραμόπουλος

Καθηγητής Δημοσιογραφίας