ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
α. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - aerobics,
β. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΡΗ σε παράλληλη εκπαίδευση.

Ένα αντικείμενο (άθλημα) σε τέσσερα επίπεδα (εξάμηνα).

Δίνεται η δυνατότητα εκπαιδευτικής διδασκαλίας του μαθήματος εξειδίκευσης τόσο σε θεωρητικό, όσο σε εργαστηριακό, αλλά και στο πρακτικό μέρος του μαθήματος σε studio personal, όπως και σε γυμναστήριο με βάρη.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι ο σπουδαστής να γνωρίσει όλα τα σύγχρονα θέματα της αεροβικής άσκησης (Fitness), ώστε με την ολοκλήρωση του μαθήματος να μπορεί να διδάξει προγράµµατα αεροβικής γυμναστικής και να γνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες για ομαδική άσκηση ειδικών πληθυσμών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

1. Ιστορία της Αεροβικής / Λειτουργικά Συστήματα / Μουσική
2. Βασικά βήματα και τεχνική CARDIO
3. Είδη καθοδήγησης
4. Βασικές αρχές δομής ομαδικού προγράμματος.
5. Μέθοδοι διδασκαλίας – Σύνθεση συνδυασμών CARDIO
6. Alternate teaching – Απόλυτη Ισορροπία – Ασκησιολόγιο Δυναμικού Προγράμματος
7. Βαράκια, λάστιχα, ασκήσεις εδάφους
8. Διατατικές ασκήσεις
9. Εισαγωγή στο STEP και βασικά βήματα
10. Εισαγωγή στη χορογραφία – Μέθοδοι διδασκαλίας – Σύνθεση συνδυασμών STEP
11. Εξελιγμένες μέθοδοι διδασκαλίας CARDIO & STEP
12. Μέθοδοι ανάπτυξης χορογραφιών CARDIO & STEP
13. Εξελιγμένη χορογραφία – Absolutely Balanced Choreography – Smooth Transition – Split Choreography
14. Ομαδικά προγράµµατα µε τη χρήση μπάρας και step – Τεχνική ασκήσεων
15. Διάρθρωση μαθήματος – διαχωρισμός μυϊκών ομάδων – Παρουσίαση
16. Ομαδικά προγράμματα µε κινήσεις πολεμικών τεχνών – Τεχνική ασκήσεων – Διάρθρωση μαθήματος – Παρουσίαση προγραμμάτων
17. Ομαδικά προγράµµατα µε Fitball – δυνατότητες νέων ασκήσεων µε τη χρήση της µπάλας – Τεχνική ασκήσεων – διάρθρωση μαθήματος- Παρουσίαση προγραμμάτων
18. Εισαγωγή στο Πιλάτες – Τεχνική ασκήσεων – Διάρθρωση μαθήματος
19. Χρήση βοηθημάτων (Power&MiniBall – TheraBands – PowerRing FoamRoller – GymStick)
20. Εισαγωγή στη YOGA – Τεχνική ασκήσεων – Διάρθρωση μαθήματος
21. Ομαδικά διαλειμματικά προγράµµατα υψηλής έντασης (ΤΑΒΑΤΑ)
22. Επιλογή ασκήσεων ανάλογα µε τον προπονητικό στόχο
23. Εισαγωγή στο CrossFit.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΡΗ:

Σκοπός του μαθήματος είναι ο σπουδαστής να γνωρίζει τη λειτουργία των οργάνων ενός γυμναστηρίου, το σωστό τρόπο χρήσης τους και τα οφέλη του αθλουμένου από τη προπόνηση με αυτά. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να εκπονούν διάφορα προπονητικά προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης με βάση τους στόχους και τις ανάγκες των αθλούμενων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

1. Μορφές δύναμης, Βασικοί όροι της προπόνησης δύναμης
2. Αρχές ασφάλειας της προπόνησης δύναμης20
3. Είδη μυών. Σκελετικοί μύες
4. Είδη μυϊκών ινών
5. Είδη μυϊκής συστολής.
6. Συνήθεις μυϊκοί τραυματισμοί και τρόποι αντιμετώπισής τους.
7. Διαφορές ελευθέρων βαρών και μηχανημάτων αντίστασης.
8. Μορφές οργάνωσης προπόνησης δύναμης.
9. Μέθοδοι ανάπτυξης διαφόρων μορφών μυϊκής δύναμης (μυϊκή υπερτροφία, ενδομυϊκός συντονισμός, ταχυδύναμη, αντοχή στη δύναμη).
10. Ασκησιολόγιο για την Μυϊκή ομάδα του Στήθους (επίπεδο αρχάριων και προχωρημένων)
11. Ασκησιολόγιο για την Μυϊκή ομάδα της Πλάτης (επίπεδο αρχάριων και προχωρημένων)
12. Ασκησιολόγιο για την Μυϊκή ομάδα του Δικεφάλου (επίπεδο αρχάριων και προχωρημένων)
13. Ασκησιολόγιο για την Μυϊκή ομάδα των Τρικέφαλων (επίπεδο αρχάριων και προχωρημένων)
14. Ασκησιολόγιο για την μυϊκή ομάδα των Ώμων (επίπεδο αρχάριων και προχωρημένων)
15. Ασκησιολόγιο για την μυϊκή ομάδα των Ποδιών (επίπεδο αρχάριων και προχωρημένων)
16. Ασκησιολόγιο για την μυϊκή ομάδα των Κοιλιακών (επίπεδο αρχάριων και προχωρημένων)
17. Ασκησιολόγιο για την μυϊκή ομάδα των Ραχιαίων (επίπεδο αρχάριων και προχωρημένων)
18. Προπόνηση Ευκαμψίας – Διατάσεις
19. Βασικές αρχές της σωστής τεχνικής των ασκήσεων
20. Μυϊκοί τραυματισμοί
21. Κριτήρια επιβάρυνσης για αρχάριους (1ος και 2ος προπονητικός μήνας )
22. Τύποι προπόνησης δύναμης, Ισομετρική προπόνηση
23. Ισοκινητική προπόνηση
24. Μειομετρική (έκκεντρη) προπόνηση
25. Πλειομετρική (ομόκεντρη) προπόνηση.
26. Σύστημα μυϊκής υπερτροφίας (όγκου). Σύστημα κλεψίματος
27. Κυκλική προπόνηση
28. Πυραμιδικό σύστημα
29. Σύστημα γράμμωσης
30. Γυναίκες, ηλικιωμένοι, παιδιά και προπόνηση δύναμης