ΤΜΗΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
Ο σύγχρονος αθλητικός δημοσιογράφος οφείλει να είναι σε θέση να παράγει δημοσιογραφικό περιεχόμενο για κάθε κατηγορία μέσου ενημέρωσης, εξειδικευμένου με τον αθλητισμό ή όχι (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), σύμφωνα με τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και υιοθετώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις του αθλητισμού και της τεχνολογίας. Παράλληλα, πρέπει να διαθέτει το γνωστικό υπόβαθρο αλλά και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται, για να αντεπεξέλθει στο σύγχρονο μοντέλο εργασίας που θέλει το δημοσιογράφο πολυπράγμονα (“πολυεργαλείο – multi-tasker”) και ιδιαίτερα εξοικειωμένο με όλα τα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας.

Προϋποθέσεις εγγραφής
Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Αθλητική Δημοσιογραφία» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Αθλητική Δημοσιογραφία» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών
Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κατάρτισης
Α΄ Εξάμηνο

1. Εισαγωγή στη δημοσιογραφία
2. Δημοσιογραφικός λόγος Ι: ΓΛΩΣΣΑ
3. Αγωγή του λόγου
4. Θεωρία επικοινωνίας
5. REPORTING
6. Ερευνητική δημοσιογραφία
7. Στοιχεία δημοσίων σχέσεων
8. Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Β΄ Εξάμηνο
1. Τεχνική συνέντευξης
2. Δημοσιογραφικός λόγος ΙΙ: ΚΕΙΜΕΝΟ
3. Δίκαιο και δεοντολογία
4. Τεχνικές επικοινωνίας
5. Οργάνωση – Έκδοση εφημερίδας
6. Πηγές ρεπορτάζ
7. Πρακτική εφαρμοφή στην ειδικότητα

Γ΄ Εξάμηνο
1. Είδη ρεπορτάζ
2. Διεθνής δημοσιογραφία
3. Φωτοειδησιογραφία
4. Αθλητικό σχόλιο
5. Αθλητικό marketing – management
6. Τεχνική αθλητικού ρεπορτάζ
7. Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Δ΄ Εξάμηνο
1. Οργάνωση – Παραγωγή – Παρουσίαση Ραδιοφωνικών εκπομπών
2. Οργάνωση – Παραγωγή – Παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών
3. Ραδιοτηλεοπτική περιγραφή αγώνα
4. Ηλεκτρονική δημοσιογραφία
5. Κανονισμοί αθλημάτων
6. Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

IMG_0112
IMG_0114

ΚΑΝΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟΥ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ CMP