ΤΜΗΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο καλός Αθλητικός Συντάκτης, είναι αυτός που θα μπορεί να υποστηρίζει όλο το «πακέτο» με το οποίο οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται θα είναι απόλυτα ευχαριστημένοι για όσα… λαμβάνουν. Η μάθηση της σωστής Αθλητικής Δημοσιογραφίας, δεν έχει να κάνει μόνο με το πως θα περιγράψεις ένα γκολ ή μια όμορφη φάση.

Ο Αθλητικός Συντάκτης, πρέπει να χρησιμοποιεί σωστά τον λόγο και την σκέψη. Να έχει διδαχθεί την σωστή και δίκαιη κρίση. Να ξέρει να αποφεύγει τις κακοτοπιές, να μην πέφτει σε… παγίδες και να μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες διασταυρωμένες και όχι απλές φήμες με τις οποίες ίσως ακόμη και να βλάψει ανθρώπους, καταστάσεις και σίγουρα τον ίδιο του τον εαυτό.

Η επικοινωνία, το ρεπορτάζ, η έρευνα, αποτελούν τους πυλώνες. Είναι οι βάσεις για να εμπεδώσει κάποιος πως κάνει σωστά την εισαγωγή του στον μαγικό κόσμο της δημοσιογραφίας. Από ‘κει και πέρα, κάποιος που θέλει να γίνει Αθλητικός Συντάκτης, θα μάθει τα μυστικά της οργάνωσης, των συνεντεύξεων, του τρόπου που λειτουργεί το μάρκετινγκ και σιγά- σιγά πως ανακαλύπτονται και διατηρούνται οι σωστές πηγές. Ποτέ κανείς δεν υπηρέτησε το επάγγελμα, πιάνοντας με το «καλημέρα» ένα μικρόφωνο ή βλέποντας το όνομά του με χοντρή γραμματοσειρά. Η δημοσιογραφία είναι ένα όμορφο νησί με πολλές εκπλήξεις, που για να το εξερευνήσεις θα πρέπει να τα κάνεις όλα με την σειρά και με σωστό τρόπο. Όταν το καταφέρεις, είσαι έτοιμος να γίνεις μόνιμος κάτοικος του… νησιού. Η περιπέτεια αξίζει τον κόπο, αρκεί να έχει τους σωστούς οδηγούς…

Προϋποθέσεις εγγραφής
Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Αθλητική Δημοσιογραφία» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Αθλητική Δημοσιογραφία» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών
Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

IMG_0112
IMG_0114