ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Ένα αντικείμενο (άθλημα) σε τέσσερα επίπεδα (εξάμηνα).

Το μαθησιακό πρόγραμμα αποτελείται από δύο έτη σπουδών και είναι άμεσα συνυφασμένο με τις εξελίξεις στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το απαραίτητο γνωστικό επίπεδο για έναν σύγχρονο προπονητή τόσο σε αναπτυξιακές ηλικίες όσο και στα ανδρικά τμήματα των συλλόγων. Αρχικά η εκπαιδευτική διαδικασία προσεγγίζει τις παιδαγωγικές αρχές με τις οποίες πρέπει να εναρμονίζεται ένας σωστός επαγγελματίας και στην συνέχεια εστιάζει εξονυχιστικά στον τομέα της προπονητικής. Ειδικότερα, πραγματοποιείται λεπτομερής ανάλυση της ομαδικής τακτικήςτόσο σε επίθεση όσο και σε άμυνα και αναδεικνύονται οι τρόποι με τους οποίους είναι εφικτή η βελτίωση των ατομικών χαρακτηριστικών των αθλητών. Παράλληλα, σύμφωνα με το μαθησιακό πρόγραμμα, παρουσιάζονται οι αρχές δόμησης μιας προπόνησης και παρατηρείται ο ρόλος της επιστήμης στην καλαθοσφαίριση. Η επιστήμη αποτελεί εργαλείο, εφόσον οι στατιστικές αναλύσεις και οι αναφορές scouting είναι πλέον αναπόσπαστα κομμάτια της προπονητικής. Τέλος για την ολοκληρωμένη καθοδήγηση ενός επίδοξου προπονητή, το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τομείς που αφορούν γνώσεις οργανωτικού χαρακτήρα.

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, έκτος του θεωρητικού μέρους, δίνεται η δυνατότητα βιωματικής διδασκαλίας του μαθήματος εξειδίκευσης, μέσα από την πρακτική άσκηση που συντελείται σε ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας, στα γήπεδα καλαθοσφαίρισης.

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εξειδίκευση τους στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ικανότητα μεθοδικής διδασκαλίας θεμάτων τακτικής, φυσικής κατάστασης, ψυχολογικής προετοιμασίας, οργάνωσης ομάδας και παιδαγωγικών αρχών της καλαθοσφαίρισης. Οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να εργαστούν ως προπονητές, ως αναλυτές και ως μέλη των προπονητικών ομάδων σε ανδρικά τμήματα και σε τμήματα υποδομών

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

 1. Τα πάντα για την επίθεση
 2.  Στοιχεία βασικής ατομικής τεχνικής στην επίθεση. Τακτική διδασκαλίας και ασκησιολόγιο
 • Χειρισμός μπάλας, πάσα, σουτ , rebound
 • Προσποιήσεις, ξεμαρκαρίσματα,
 1. Επιθετικές συνεργασίες
 2. Επιθετική τακτική, συστήματα ενάντια σε όλα τα είδη άμυνας
 3. Τα πάντα για την άμυνα.
 4. Ατομική τεχνική στην άμυνα. Τακτική διδασκαλίας και ασκησιολόγιο.
 • Βήματα άμυνας
 • Κατευθυνόμενες αμυντικές κινήσεις
 • Αντιμετώπιση αντιπάλων κατά περίπτωση
 1. Ομαδική άμυνα
 • Τακτικές ομαδικής άμυνας ( man to man, zone )
 • Διαφορετικά αμυντικά συστήματα
 1. Αξιοποίηση ιδιαίτερων ικανοτήτων αθλητών
 2. Αντίληψη και προσαρμοστικότητα στις συνθήκες αγώνα
 3. Συνδυασμένες άμυνες. Εναλλαγές τακτικών και μετάβαση
 4. Τα πάντα για την πίεση – press
 5. Είδη πίεσης και καταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται.
 6. Τα πάντα για τον αιφνιδιασμό
 7. Καταστάσεις αιφνιδιασμού
 • Ολοκληρωμένος αιφνιδιασμός
 • Δευτερεύον αιφνιδιασμός
 1. Ανάλυση scouting και στατιστική ανάλυση
 2. Κατασκοπία αντιπάλων, κατασκευή αθλητικού προφίλ και στρατολόγηση παικτών.
 3. Διαιτησία ( ανάλυση κανόνων ), γραμματεία, χρονομέτρηση και φύλο αγώνα
 4. Φυσική κατάσταση αθλητών. Προετοιμασία
 5. Προγραμματισμός και καθορισμός προπονητικών περιεχομένων.
 6. Φιλοσοφία και νοοτροπία δόμησης προπόνησης για κάθε ηλικιακή ομάδα
 7. Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων