ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ένα αντικείμενο (άθλημα) σε τέσσερα επίπεδα (εξάμηνα)

Τα δύο έτη σπουδών καλύπτουν πλήρως τους μαθησιακούς στόχους προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο γνώσεων που  συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού. Αναλυτικότερα, σκοπός του 1ου  έτους  είναι η ένταξη των φοιτητών σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναφορικά με το ποδόσφαιρο και την προπονητική δίνοντας έμφαση στον ρόλο του προπονητή , στην αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε ηλικιακής ομάδας και στην σημασία των εξωαγωνιστικών παραγόντων που επιδρούν καθοριστικά στην απόδοση των  αθλητών. Έπειτα, κατά την διάρκεια του 2ουέτους φοίτησης, η διδασκαλία εστιάζεται αποκλειστικά στον τομέα της προπονητικής  όπου  πραγματοποιούνται  τακτικές αναλύσεις και επισημάνσεις μεθοδολογιών για κάθε αγωνιστική περίσταση. Ολοκληρώνοντας, βαρύνουσας σημασίας αποτελεί η κατάκτηση γνώσεων που αφορούν στον τρόπο δόμησης μίας ομάδας, στον ρόλο της επιστήμης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και στις μελλοντικές τάσεις στην προπονητική.

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία , έκτος του θεωρητικού μέρους, δίνεται η δυνατότητα βιωματικής διδασκαλίας του μαθήματος εξειδίκευσης, μέσα από την πρακτική άσκηση που συντελείται σε ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας, στα γήπεδα ποδοσφαίρου.

 

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εξειδίκευση τους στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι πλήρως εφοδιασμένοι με τις βασικές τεχνικές του αθλήματος και θα διαθέτουν ικανότητες για τη μεθοδική διδασκαλία του ποδοσφαίρου τόσο σε αναπτυξιακές ηλικίες, όσο και σε ανδρικές ομάδες. Οι γνώσεις τους μπορούν  να αποτελέσουν και  ένα σπουδαίο  υπόβαθρο για την κατάκτηση των πτυχίων ΟΥΕΦΑ της ΕΠΟ, καθώς η διδακτέα μας ύλη είναι εναρμονισμένη με τα ζητούμενα τους.

 

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

1.Το ποδόσφαιρο, ο ρόλος του και η επίδρασή του στην κοινωνία

  • Ο ρόλος του προπονητή
  • Ο προπονητής στις αναπτυξιακές ηλικίες
  • Μοντέλα εκπαίδευσης ακαδημιών και φιλοσοφία

2.Το ποδόσφαιρο και η ορολογία

  1. Διδακτική μεθοδολογία και προγραμματισμός στις αναπτυξιακές ηλικίες 
  2. Μοντέλο πρακτικής εξάσκησης τεχνικής και τακτικής στις αναπτυξιακές ηλικίες
  3. Ο ρόλος της προθέρμανσης και της αποθεραπείας
  4.  Στόχοι, σχέσεις, μεθοδολογία, χαρακτηριστικά για κάθε ηλικιακή ομάδα

7. Ο ρόλος του τερματοφύλακα
8. Η τεχνική επιδεξιότητα και ο τρόπος εκπαίδευσής της
9. Η νευρομυική συναρμογή στο ποδόσφαιρο
10. Η διατροφή και ο ορθός τρόπος ζωής του αθλητή
11. Η ψυχολογία κι η επίδρασή της
12. Το ταλέντο
13. Οι γονείς και ο προπονητής στις αναπτυξιακές ηλικίες
14. Μεθοδολογία προπόνησης
15. Περιοδισμός – Ημερήσιος κύκλος προπόνησης, πρόγραμμα προετοιμασίας, ετήσιος προγραμματισμός
16. Οργάνωση προπόνησης
17. Υποομαδική τακτική
18. Συστήματα και σχηματισμοί
19. Ομαδική τακτική σε επίθεση και άμυνα
20. Τακτική σε ειδικές συνθήκες σε επίθεση και άμυνα
21. Το χτίσιμο του παιχνιδιού
22. Η επιθετική και αμυντική μετάβαση
23. Η πίεση – pressing
24. Αγωνιστικά παιχνίδια και η σημασία τους
25. Ρόλοι και καθήκοντα ποδοσφαιριστών – Διάβασμα παιχνιδιού
26. Ο ρόλος της ταχύτητας και της δύναμης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
27. Μαθήματα επικοινωνίας
28. Διοικητικό επίπεδο ομάδας – Ηγεσία, χτίσιμο της ομάδας
29. Ο ρόλος της επιστήμης – Ανάλυση και στατιστικά
30.Το μέλλον στο ποδόσφαιρο