Ήρθε το CMP Sports School – Η διαφορά στην Αθλητική Εκπαίδευση

Το CMP Sports School, το πρότυπο σχολείο Αθλητικής Εκπαίδευσης, είναι πλέον μια πραγματικότητα, γεγονός που αναβαθμίζει την ποιότητα στην προπονητική εκπαίδευση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, καθώς και στους τομείς του management επαγγελματικών και ημιεπαγγελματικών συλλόγων και βέβαια στον τομέα της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Το CMP Sports School, είναι ένα πρότυπο αθλητικό σχολείο με αναβαθμισμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης στην Προπονητική, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, την Αθλητική Δημοσιογραφία, το Sports Management, το Personal Training. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στην Ηλιούπολη (Ηρώων Πολυτεχνείου 40) και περιλαμβάνουν αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας, διαδραστική αίθουσα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών, αίθουσα χρήσης της τεχνολογίας, καθώς η χρήση της είναι απαραίτητη τόσο στην προπονητική, όσο και στα άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνει το πρώτο αποκλειστικά αθλητικό σχολείο στη χώρα μας. 

Επίσης, οι σπουδαστές του CMP Sports School έχουν την δυνατότητα χρήσης αθλητικών χώρων για την πρακτική τους εκπαίδευση, σε κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις του IEK. Χώροι που είναι πλήρως εξοπλισμένοι για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και σωστής προετοιμασίας.

Το όραμα μας
α. Δημιουργία επαγγελματιών υψηλού επιπέδου που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού.
β. Σταδιακή ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού μέσα από ένα καινοτόμο αλλά και σύγχρονο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Ο στόχος μας 
Η συστηματική πρότυπη εκπαίδευση της προπονητικής και της αθλητικής δημοσιογραφίας μέσα από σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και η άρτια
παιδαγωγική καθοδήγηση, στοχεύοντας στη δημιουργία σκεπτόμενων επαγγελματιών με προσωπικότητα και φιλοσοφία, που να ανταποκρίνεται στις
τεχνικοτακτικές, φυσικές, νοητικές και ψυχικές απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητικού και κοινωνικού γίγνεσθαι.

Ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ προπονητών, δημοσιογράφων και
παραγόντων που απαιτεί ορθολογική προσέγγιση, αλλά και σωστή κατανομή
ρόλων για μία πιο παραγωγική αθλητική κοινωνία.

                                                                

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *