Η δέσμευση που γίνεται πράξη

Το CMP SPORTS SCHOOL, το μοναδικό αποκλειστικά αθλητικό Ι.Ε.Κ της χώρας, από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στον κόσμο της εκπαίδευσης είχε δεσμευτεί πως θα αλλάξει τα δεδομένα. Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα στην νέα εποχή ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές μας να ξεκινήσουν την πρακτική τους εξάσκηση από το πρώτο κιόλας εξάμηνο της φοίτησης τους. Η νέα γενιά των προπονητών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και personal training πρέπει να μπορεί να βρίσκεται όσο γίνεται πιο γρήγορα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και να έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο των σπουδών της.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να πετύχει τον στόχο της άμεσης επαφής με το άθλημα της επιλογής των σπουδαστών του, το CMP SPORTS SCHOOL,  εξασφάλισε μια σειρά από σπουδαίες συνεργασίες με συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Οι νέοι προπονητές μπορούν να γνωρίσουν τον τρόπο οργάνωσης ενός συλλόγου, να αντιληφθούν άμεσα το είδος της μελλοντικής εργασίας τους, να εφαρμόσουν όλα όσα διδάσκονται από τους καθηγητές τους και να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες στον τομέα τους. 

Το CMP SPORTS SCHOOL θα συνεχίσει και στο μέλλον να παρέχει στους σπουδαστές του την άμεση πρακτική εξάσκηση τους διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τον κύκλο των συνεργαζόμενων ομάδων και συλλόγων, δημιουργώντας παράλληλα και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Συνεχίζουμε δυναμικά!

 

 

 

181 Comments

 1. Dqbmmh

  order ciprofloxacin without prescription – keflex oral augmentin pills

 2. 네이버 아이디 구매

  저희는 구글 계정 판매 전문 회사입니다.우리의 구글 계정은 이메일, 문서, 캘리더, 클라우드 저장 등의 기능을 포함한 포괄적인 디지털 솔루션을 제공합니다.구글 계정을 통해 우리는 사용자에게 효율적인 협업 플랫품을 제공하여 개인과 팀이 일과 삶을 더 스마트하게 관리할 수 있도록 지원합니다.

 3. 네이버 아이디 판매

  네이버 아이디 구매 네이버 검색: 네이버 검색 엔진은 웹에서 정보를 검색하는 데 사용됩니다. 사용자가 검색어를 입력하면 웹 페이지, 이미지, 블로그, 뉴스 등 다양한 결과를 제공합니다.

 4. 비아그라약국

  tly, more th비아그라약국an 4200 crud비아그라약국e drug sampl비아그라약국es o

 5. 비아그라효능

  ration of fl비아그라효능otation colu비아그라효능mn. Since th비아그라효능en,

 6. 비아그라효능

  urchased fro비아그라효능m the Sales 비아그라효능Section in t비아그라효능he g

 7. 비아그라 구매

  s queen, and비아그라 구매 named it as비아그라 구매 Sikandar Ba비아그라 구매gh a

 8. najlepszy sklep

  Wow, incredible weblog layout! How lengthy have you been blogging for?
  you make running a blog glance easy. The entire look of your website
  is fantastic, as smartly as the content! You
  can see similar here sklep internetowy

 9. 네이버 아이디 판매

  네이버 아이디 판매 네이버는 다양한 온라인 서비스와 웹사이트를 제공하며, 대한민국을 중심으로 아시아와 기타 지역에서 많은 이용자들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 네이버의 주요 서비스 종류는 다음과 같습니다

 10. 파워맨 남성클리닉

  비아그라는 처방전이 필요한 약물로 분류되어 있기 때문에, 올바른 절차를 따라 구매해야 합니다. 여기서는 비아그라를 구매하는 올바른 방법에 대해 알아보겠습니다.

  비아그라 구매방법

 11. 비아그라 구매방법

  ld. These co비아그라 구매방법nventional s비아그라 구매방법olar panels 비아그라 구매방법requ

 12. 비아그라 먹으면 오래하나요

  . Though emp비아그라 먹으면 오래하나요loyed as a s비아그라 먹으면 오래하나요urgeon, he a비아그라 먹으면 오래하나요ssid

 13. 비아그라 먹으면 오래하나요

  rabbits and 비아그라 먹으면 오래하나요gives rise t비아그라 먹으면 오래하나요o antibacter비아그라 먹으면 오래하나요ial

 14. 비아그라 하루 권장량

  술이 몸에 미치는 영향과 비아그라의 의도된 효과를 이해함으로써 자신의 성적 경험을 향상시키는 책임감 있는 선택을 할 수 있습니다. 비아그라를 복용하면서 술을 마시는 것을 선택했다면, 적당히 하고 몸의 반응을 염두에 두어야 합니다.

  술먹고 비아그라 먹으면

 15. 비아그라

  비아그라 구매 사기 방지하는 방법 불행히도, 온라인 세계는 의심하지 않는 구매자를 대상으로 하는 사기로 가득 차 있습니다. 다음은 온라인에서 비아그라를 사는 것과 관련된 몇 가지 일반적인 사기 및 이를 피하는 방법입니다

 16. 네이버 아이디 구매

  ence under t네이버 아이디 구매he large Ban네이버 아이디 구매yan tree is 네이버 아이디 구매idea

 17. 네이버 아이디 구매

  ched the col네이버 아이디 구매lections in 네이버 아이디 구매Herbarium. K네이버 아이디 구매apah

 18. 네이버 아이디 구매

  onic plate. 네이버 아이디 구매These models네이버 아이디 구매 estimated m네이버 아이디 구매agni

 19. 비아그라 구매

  발기부전치료제(PDE5억제제) 중증 당뇨 환자에게도 효과가 있습니까?
  발기부전치료제(PDE5 억제제)가 중증 당뇨 환자에게 미치는 효과

 20. 비아그라구매

  uilt-up area비아그라구매 around the 비아그라구매lake system.비아그라구매 A s

 21. 비아그라 구매

  environment비아그라 구매 / sea water비아그라 구매 deteriorate비아그라 구매 the

 22. 네이버 아이디 구매

  네이버 아이디 구매 naver
  네이버는 대한민국의 포털 사이트로, 검색 엔진, 뉴스, 온라인 커뮤니티, 동영상 서비스, 블로그, 카페 등 다양한 컨텐츠를 제공하는 대표적인 웹 포털 중 하나입니다.

 23. 비아그라 구매

  비아그라는 남성 성기능 개선을 위해 사용되는 약물입니다. 하지만 이를 복용하면서 나타날 수 있는 이상 증상들이 있습니다. 이에 대한 대처법과 함께 건강한 성생활을 위해 알아두어야 할 필수적인 정보입니다.
  비아그라 먹으면 나타나는 증상

 24. 비아그라 구매 - 비아온라인

  시알리스 구매 – 시알리스 온라인

  현대인들은 편리함, 프라이버시 보호, 시간 절약, 가격 비교 및 절약, 다양한 선택지, 배송 서비스, 리뷰 및 평점 등의 이유로 시알리스와 같은 의약품을 온라인으로 구매하는 것을 선호합니다. 온라인 구매는 불필요한 불편함을 줄이고 효율적으로 쇼핑할 수 있는 방법입니다.

 25. 비아그라 구매

  lassificatio비아그라 구매n and digiti비아그라 구매zation of Cr비아그라 구매ude

 26. 비아그라 구매

  비아그라(실데나필)는 남성의 발기 부전 치료를 위해 사용되는 약물로, 주로 성적 기능 개선을 목적으로 사용됩니다. 비아그라의 작용 메커니즘은 혈관을 확장시켜 혈류를 증가시키는 것입니다.
  부작용 없는 비아그라

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *