ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ CMP Sports School;

ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ;

Το CMP SPORTS SCHOOL στρέφει το ενδιαφέρον του ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στον τομέα του αθλητισμού, καθώς βάση της φιλοσοφίας του αποτελεί η εξειδίκευση. Το ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΕΚ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ έχει σχεδιαστεί ειδικά προκειμένου να προσφέρει τις πιο ποιοτικές σπουδές στον κλάδο και να μεταλαμπαδεύσει γνώσεις που θα δημιουργήσουν επαγγελματίες ικανούς να αναβαθμίσουν τον Αθλητισμό στην χώρα μας. Στόχος μας είναι να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις και μαζί με το άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό δυναμικό να κάνουμε τα δικά μας βήματα προς την καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα :

 •  Η στελέχωση του ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΙΕΚ έχει πραγματοποιηθεί με ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΑ πρόσωπα με μακρά και επιβλητική παρουσία στον αθλητικό τους τομέα τόσο ως παίκτες, πλέον όμως και ως προπονητές αποτελώντας έτσι την πιο αξιόπιστη ομάδα εκπαιδευτών . Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης Αποσκίτης και ο πολύπειρος
  Κώστας Ντάκουλας συμμετέχουν ενεργά στην μορφωτική διαδικασία βάζοντας την προσωπική τους σφραγίδα σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί ειδικά προκειμένου να καλύπτει τις σύγχρονες και συνεχώς αυξανόμενες αθλητικές απαιτήσεις.

   

 •  Επιπλέον, έχει συνταχθεί ένα ευρύ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ με σπουδαίους ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ όλων των Εθνικών Κατηγοριών που επιδιώκει την
  δημιουργία των ιδανικών συνθηκών φοίτησης καθώς, έτσι δίνεται η ευκαιρία στους σπουδαστές να είναι από την πρώτη μέρα της φοίτησής τους στα γήπεδα και στα γυμναστήρια, σε εγκαταστάσεις που στηρίζουν επαρκώς κάθε δραστηριότητα του μαθησιακού κύκλου, θεωρητικής και πρακτικής φύσεως. «Κλειδί» για την πρόοδό τους αποτελεί το επαγγελματικό περιβάλλον, οι ρεαλιστικές συνθήκες και η συναναστροφή με καταξιωμένους επαγγελματίες κατά την διάρκεια της

  εργασίας τους.

 • Τέλος, η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ και η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι το απότοκο της εκπαιδευτικής υπηρεσίας που παρέχουμε. Προτεραιότητα μας καθίσταται η ετοιμότητα των φοιτητών σε οποιαδήποτε εργασιακή περίσταση, καθώς αυτονόητη θεωρείται η αποκατάστασή τους μέσα από τις επαγγελματικές ευκαιρίες που
  προσφέρονται από τους Συνεργαζόμενους Αθλητικούς Οργανισμούς. Οι αθλητικοί όμιλοι και τα γυμναστήρια γνωρίζουν, στηρίζουν και επιδοκιμάζουν τόσο την πρωτοπόρα ενέργεια δημιουργίας ενός ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΕΚ όσο και το περιεχόμενο της.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Μαθησιακό πρόγραμμα προπονητικής
Το αναπτυξιακό πρόγραμμα με κατεύθυνση μία πρότυπη σχολή προπονητικής. χρησιμοποιεί ως βάση τη μεθοδολογική και διδακτική προσέγγιση των αναπτυξιακών ηλικιών, λειτουργώντας επικεντρωμένο στα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη ψυχολογία και τις ειδικές δεξιότητες των νέων της σημερινής εποχής. Άριστα καταρτισμένο και δομημένο στις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στους χώρους του αθλητισμού και της εκπαίδευσης.

2. Διδακτική προσέγγιση προγράμματος.

Η διδακτική προσέγγιση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι η «ενδιάμεση μέθοδος» που βασίζεται στην πειθαρχία μέσα από την ελευθερία κινήσεων και αποφάσεων (όχι μαθητές ρομπότ). Έτσι πρέπει να καθορίζονται τα όρια που μπορεί να κινηθεί ο μαθητής αλλά και ο δάσκαλος. Σαν αποτέλεσμα όλη η δουλειά γίνεται στο μάθημα τόσο όσον αφορά την μαθησιακή όσο και την ψυχολογική διαδικασία, ενώ στη πρακτική εξάσκηση ο σπουδαστής αφήνεται να λειτουργεί και να αντιδρά από μόνος του, αναπτύσσοντας τον αγωνιστικό του χαρακτήρα (προφίλ) και χτίζοντας τη προπονητική του προσωπικότητα (φιλοσοφία). Επιπλέον ο κάθε σπουδαστής παροτρύνεται να μελετά κι εκτός ωραρίων, πάντοτε όμως μέσα από τη λογική της σχολής μας. Ατομική προσπάθεια, στενή παρακολούθηση με κεντρικό έλεγχο και ανατροφοδότηση.

3. Παιδαγωγικές αρχές προγράμματος – Εκπαιδευτικοί στόχοι
Βασικές παιδαγωγικές αρχές του προγράμματος

– Ένα εκαιδευτικό περιβάλλον ζεστό και οικογενειακό, κοντά στο μαθητή.
– Ένας Όμιλος με ποιότητα, που διαπλάθει μαθητές με στόχους, αξίες και ήθος καθώς επίσης και την ικανότητα να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό του επίπεδο και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
–  Ένας Όμιλος που στηρίζει επαρκώς την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νέων και των προσδοκιών της οικογένειάς τους, διαπλάθοντας μαθητές με γνώσεις, ευαισθησίες και ανθρωπιά.
– Ένας Όμιλος με παιδοκεντρικό μοντέλο μάθησης, όπου ο μαθητής έχει τον κυρίαρχο ρόλο.
– Ένας Όμιλος που δεν στηρίζει την στείρα αναπαραγωγή της γνώσης, αλλά που ενισχύει και καλλιεργεί στο νέο κριτική ικανότητα και σκέψη, ώστε να κάνει κτήμα του τα όσα μαθαίνει.
– Ένας Όμιλος όπου εντοπίζονται και αναδεικνύονται και οι κοινωνικές δεξιότητες του αθλητή, προκειμένου να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο έφηβο με προσωπικότητα.

Βασικότερη παιδαγωγική αρχή → Η αρχή της συνειδητής συμμετοχής του εκπαιδευόμενου.

Βασικοί προπονητικοί στόχοι του προγράμματος
– Μαθησιακή συμμετοχή όλων των παιδιών και ίσες ευκαιρίες για την ανάδειξη των ικανοτήτών τους.
– Προσωπική ενασχόληση του εκάστοτε καθηγητή με όλους τους μαθητές για την ατομική βελτίωση τους.
– Εκμάθηση συνεργασιών και παρότρυνση για ομαδικότητα – συλλογικότητα και τελικώς ομαδική βελτίωση.
– Σταδιακή εξέλιξη της αγωνιστικής εικόνας των υποψήφιων προπονητών με προοπτική τη διάκριση στο άμεσο μέλλον.
– Αναγνώριση του ταλέντου σε μικρή ηλικία και σταδιακή εξέλιξη των ψυχοπνευμα- τικών στοιχείων και των δεξιοτήτων με προοπτική την
επαγγελματική σταδιοδρομία.

Βασικότερος προπονητικός στόχος → Η άριστη γνώση των βασικών του αθλήματος και η παραμονή των νέων προπονητών στο χώρο του αθλητισμού.

4. Ο ρόλος του καθηγητή είναι «έλεγχος και αξιολόγηση»

Ο αρμόδιος καθηγητής καταθέτει κάθε χρόνο τον ετήσιο σχεδιασμό με τις κατευθύνσεις, την ανατροφοδότηση, τα πιθανά λάθη, το σχεδιασμό βάσει του οποίου οι καθηγητές ετοιμάζουν τις μαθησιακές ενότητες και τον ετήσιο σχεδιασμό τους. Εν συνεχεία ο σύμβουλος εκπαίδευσης ελέγχει και συνεχώς αξιολογεί τον εβδομαδιαίο σχεδιασμό και το καθημερινό πρόγραμμα μαθημάτων.

Βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί μία κοινή συνείδηση, μία κουλτούρα θετικών συναισθημάτων προς τον όμιλο, μέσα από ένα πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας στη λήψη αποφάσεων.

Η κουλτούρα όπως εκφράζεται μέσα από την οργάνωση και το συντονισμό τηςεκπαιδευτικής ζωής, αποτυπώνεται από το μοντέλο μίας επιτυχημένης ηγεσίας.
• Κοινό όραμα, κοινοί προσανατολισμοί, αξίες και στόχοι,
• Συλλογική συμμετοχή και συνεργασία όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής πυραμίδας,
• Διαμόρφωση και εφαρμογή ενός λειτουργικού προγράμματος.

Οι πτυχιούχοι σπουδαστές του CMP sports school είναι ο τελικός αποδέκτης αυτής της κουλτούρας, πρόγραμμα που αποβλέπει σε επαγγελματίες που θα έχουν αναπτυχθεί μέσα από τη λογική του προγράμματος και θα προέρχονται από τους σπουδαστές του ομίλου μας. Εν κατακλείδι, θα πρέπει να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα με πειθαρχία και λειτουργικούς κανόνες, ώστε να αναλύουμε και να αξιολογούμε τα εκάστοτε αποτελέσματα παίρνοντας τις ανάλογες αποφάσεις, μέσα από ένα συναινετικό και συνεργατικό κλίμα κοινής αποδοχής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ

Ανατομία
Φυσιολογία
Στοιχεία Ορθοπεδικής
Άθλημα Εξειδίκευσης
Προπονητική
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Αθλητική Ψυχολογία
Αθλητική Παιδαγωγική

Βιομηχανία Αθλητικών Κινήσεων
Κινητική Μάθηση και Κινητικός Έλεγχος
Εργοφυσιολογία
Αθλητιατρική
Εργομετρία
Φυσικοθεραπεία
Πρώτες Βοήθειες – Περίδεση
Αθλητική Διαιτολογία
Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού

Επαγγελματική αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «προπονητής αθλημάτων» μπορούν να
εργαστούν στα εξής πεδία:

 • Αθλητικοί Σύλλογοι (παιδικά, εφηβικά, ανδρικά και γυναικεία τμήματα)
 • Ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες
 • Επαγγελματικές αθλητικές ομάδες
 • Αθλητικοί φορείς
 •  Δημοτικά ή κοινοτικά και ιδιωτικά γυμναστήρια
 •  Δημοτικά ή κοινοτικά στάδια
 •  Αθλητικές επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 •  Σχολεία
 •  Καλοκαιρινά camps
 •  Ιδιωτικά εργομετρικά κέντρα
  (Επίβλεψη & εργομετρικός έλεγχος ομάδων και ατόμων)

Επαγγελματική εξέλιξη – Ανάπτυξη προσόντων

Ο προπονητής με την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών της CMP Sports school γίνεται ειδικός στο άθλημα που διδάσκει.

Ειδικότερα, αποκτά:

Βαθιά γνώση τεχνικών και τακτικών του αθλήματος.

Να γνωρίζει λειτουργίες της αύξησης και της ανάπτυξης των σωματικών και ψυχικών δυνατοτήτων, των μηχανισμών του σώματος, της κόπωσης και της ανάπαυσης καθώς και των μεθόδων μηχανικής ανάλυσης, του αθλήματος της ειδικότητάς του.

Να γνωρίζει αρχές εφαρμοσμένης ανατομίας, φυσιολογίας της άσκησης και της κινησιολογίας.

Να έχει μεταδοτικότητα και να εφαρμόζει τις αρχές της κοινωνικής ψυχολογίας.

Να έχει ήθος και αθλητικό πνεύμα ώστε να είναι υπόδειγμα για τους αθλητές του.

Να μπορεί να ασκήσει επιρροή, με την κατάλληλη ψυχολογική διαπαιδαγώγηση των αθλητών, με τη δική του ικανότητα στον προφορικό και γραπτό λόγο, στη δημιουργία καλών ανθρώπινων σχέσεων.